PRIROČNIK 34 – ZVESTOBA JE MATI SREČE – Žrtvovati vse za nebesa