PRIROČNIK 22 – EVROPSKA RAZSEŽNOST SLOMŠKOVEGA DELA