ZAHVALA SLOMŠKU

ZAHVALA SLOMŠKU

Prosimo vse, ki ste se zatekli po pomoč k blaženemu škofu A.
M. Slomšku in ste bili uslišani, da nam sporočite svoja doživet-
ja in uslišanja ter jih – po možnosti – podkrepite z dokazili.
Hvala!

Zahvala Slomšku