Anton Slomšek, pridiga na praznik sv. Jožefa: Od sreče in svetlobe v kmečkem stanu

Anton Slomšek, pridiga na praznik sv. Jožefa: Od sreče in svetlobe v kmečkem stanu

Anton Slomšek, Hrana evangeljskih naukov, 3. del (2. pomnožen natis), Celovec, 1845, str. 17-23: Praznik sv. Jožefa, ženina Marije Device; Od sreče in svetlobe v kmečkem stanu

Anton Slomšek HEN 3